Printervänliga formulär

Rollpersonen. 2-sidigt rollformulär.

Rollpersonen strid. 4-sidigt rollformulär. Utrymme för detaljerad rustning, stridskonster och riddjur. Exempel på hur det används

Hjälpformuläret. Hjälpmedel när man skapar sin rollperson.

Utrustning & kontaktformulär.

Äldre formulär

Spelledarpersonsformuläret. För viktiga spelledarpersoner.

Personformuläret. Porträtt, familj, bakgrund och kontakter. 2 sidor.

Motståndarformuläret. För spelledaren som vill hålla kolla på rollpersonernas motståndare. Mycket kompakt med fyra stridande på en sida.

Utrustningsformulär. Håll reda på grejerna.

Krönikeformulär. Dokumentera spelgruppens äventyr.

Dramakrokformulär. Enligt beskrivningen på sida 266 i grundboken.

Interaktivt rollformulär. Ett interaktivt rollformulär där man kan fylla i direkt. Gjort av Emil “duncan” Forslund. Baserat på en äldre version av rollformuläret.

Regler grundboken

Sammanfattning av stridsregler.

Samlade skadetabeller.

Konvertera Eon 3 till Eon IV.

Regler strid

Sammanfattning av avancerade stridsregler.

Regler magi

Sammanfattning av magiregler.

Egna besvärjelser och ritualer.

Håll koll på vilka mysterier och besvärjelse din magiker kan med följande sammanfattningar.

Biotropiska mysterier.

Geotropiska mysterier.

Heliotropiska mysterier.

Kosmotropiska mysterier.

Pyrotropiska mysterier.

Se även