Samling av errata för alla utgivna moduler

.

Grundboken

Sida 102: Pyar ska även ha följande egenskap (samma som Thism i Damarien).

  • Förbannelsens folk: Tiden läker inga sår för den vars minnen inte bleknar med åren. [Alver kan inte välja att höja Välmående vid början av ett spelmöte (enligt reglerna på sida 140 i Grundboken), men kan som vanligt återfå det genom att uppfylla karaktärsdrag.]

Damarien

Sida 190: Bönen Moderns genomskådande blick ska ha varaktighet Scen, dess Specifika Fördelar stryks därmed och vid Anfallets Fördelar kostar det endast 1+ Övertag att ge ett avdrag på −1T6.

Sida 220: Bönen Sunnans själsliga vederkvickelse ska ha Avvisning 3 (inte 2).

Strid

Sida 158: Skymmande nivå 3 ger även −1T6 på Undvika och Reaktion (sammanfattningen på sida 256 är korrekt).

Sida 169: Lång fjällskjorta ska ha Kross 8 och Stick 6 (inte tvärtom).

Sida 172: Ringbrynjehosor ska ha Kross 4 (inte 5).

Sida 257: Under Tungt Anfall (A) ska det stå moment istället för attacker:
Tungt anfall (A) gör att alla moment får egenskapen Kraftfull, om de inte redan är Kraftfulla.

Magi

Sida 52: I exemplet i högra spalten har anfallsvärdet blivit fel. Det ska stå 14 (som i boxen), inte 12.

Kosmotropi

Sida 28: Omelas avlägsna oubliette ska ha räckvidd Intill, inte Kort.