Här är vi på väg att ladda upp mer om kartan över “Taihei Ginkou Splinter III, entréplan”, samt ge en möjlighet för spelgrupper att rapportera hur det gick!

Den lilla skrapan sträckte sig längre ned än peeps på toppen trodde. Bland dasai nudelhak och kryssande synkare hittade vi bottenvåningen - vår väg in. Men för att överhuvudtaget kunna kalla ner hissen till det här helvetet skulle vi bli tvungna att ta kontrollen över övervakningscentralerna på båda sidor om hissklustret. Vi skulle försöka ta oss in via någon av de intilliggande butikerna - ingen plan B eller exit strategy, detta kunde bli vårt sista gig.