Vi har det stora nöjet att kickstarta äventyrskampanjen Sylfens vrede till Eon IV! Kampanjen drar igång på torsdag 26 november.

Sylfens vrede består av två böcker: Genom vind och glas samt Ur stoft och sot.

Genom vind och glas är en samlingsvolym på runt 350 sidor innehållandes de första fyra delarna i serien: Diamantäpplet, Katres gåtor, Av blod komna samt Ödesväven. Alla regler är uppdaterade till Eons fjärde utgåva och därtill har boken berikats med nygjorda illustrationer.

Ur stoft och sot är den femte och avslutande delen i kampanjen och i detta äventyr kommer rollpersonerna besöka de mest sällsamma platser i  jakten på någon som länge undflytt dem. Boken är på omkring 230 sidor.

Vi släpper även kampanjpaketet som innehåller bilder, kartor och anteckningar som kan delges rollpersonerna allt eftersom kampanjen fortskrider. Utöver detta innehåller kampanjpaketet även formulär till färdiggjorda rollpersoner.

Båda böckerna är skrivna av Dan Johansson, som skrivit för Eon sedan 1997. Emma Jonsson har gjort omslagsbilderna. Inlageillustrationerna är gjorda av Björn Öberg, Anders Johansson och Frida Bergholtz. Ferenc Mikael Mansen har gjort kartan över Västmark. Eric Spånberg har gjort övriga kartor samt ikoner. Anton Wahnström är formgivare, projektledare och crowdfundergeneral.

Vänliga hälsningar / Helmgast