Eon är ett fantasyrollspel fyllt av smutsig realism med fantastiska inslag. Det är en värld som trots drakar, häxmästare, vandöda fasor och gudar känns trovärdig. Det är en värld av gråskalor. Det finns ingen absolut ondska och det finns ingen absolut godhet. Det finns individer, deras handlingar och dess konsekvenser.

Den första utgåvan av Eon kom 1996 och den senaste versionen, Eon IV, släpptes 2014 och är den första utgåvan som byggs kring en helt ny regelkärna men som ändå ligger nära den tidigare utgåvans känsla och stämning. Regelverket har slimmats och polerats för att göra det mer snabbspelat men utan att förlora djupet och detaljnivån.

Eons tidigare styrkor har förstärkts medan dess svagheter har minimerats eller tagits bort. Rollspelet är kompatibelt med tidigare utgåvor och de mer än 40 tilläggsböcker som publicerats till Eons kampanjvärld Mundana. Alltjämt ligger fokus på att skapa en upplevelse av en levande spelvärld som känns genomtänkt, trovärdig och fungerande. Det finns inget gott och ont utan det är en värld av gråskalor. Det är fantasy som ligger mer på nivå med Game of Thrones än Sagan om Ringens svartvita värld.

Eon IV öppnar för en spelupplevelse som gör det möjligt för många fler olika typer av rollspel och i mer varierande miljöer än bara äventyrande och skattletande i generiska fantasyländer.