Modulen för Kopparhavets hjältar till Foundry VTT har precis uppdaterats av Erebus (tack!) för att matcha de senaste versionern av Foundry VTT