Skicka in dina frågor till kopparhavet@helmgast.se, så gör vi vårt bästa för att svara på dem, antingen direkt eller här.

Längst ned finner du också en kort errata.

Regelfrågor

  • Vad är skillnaden mellan att kasta en Skenbild av sig själv och besvärjelsen Dubbelgångare?

Besvärjelsen dubbelgångare skapar alla sinnesintryck du behöver för att ge ett övertygande intryck av att din kopia är du själv. Skenbild är mer begränsad, och är i grundutförandet bara en bild som går att genomskåda genom att bara röra vid eller granska noga.

Genom att lägga till samtliga sinnesintryck går det att göra Skenbild nästan lika övertygande som Dubbelgångare - men det kostar dyrt i Skuld.

  • Varför kostar den extra folkslagsförmågan Hamnskiftare 5T6, medan besvärjelsen Hamnskiftare, som verkar ha samma effekt, bara kostar 3T6?

För att ens kunna lära sig besvärjelsen måste du vara magiker, medan förmågan är tillgänglig för alla utan att behöva skaffa sig en förmåga innan. Dessutom kostar besvärjelsen mer Skuld än förmågan, en skillnad som är ännu viktigare för just magiker.

Dessutom är det hamnskifte som man får genom förmågan lite annorlunda från besvärjelsen, eftersom den förlitar sig på monsteregenskapen Hamnskiftare. Det finns inget som hindrar den som använder förmågan att återvinna Skuld när denne är i djurform. Av dessa anledningar kan det finns en poäng att skaffa förmågan Hamnskiftare även för magiker.

  • Hur lång/stort/tungt är en zon/legua/tunna/skeppsläst/farvatten?

Vi har valt att inte definiera sådana här i det metriska systemet, eftersom vi vill ge spelledaren viss marginal i sina beskrivningar, och eftersom vi inte vill uppmuntra till för noggrann bokföring. Vi vill att systemet för resor, för utrustning och för sjöfärd skall vara så enkelt och överskådligt som möjligt. 

Men vi har full förståelse att det kan hjälpa att ha ett mer uttryckligt mått i vissa situationer. Med förbehållet att allt är beroende på sitautionen och t.ex. vind- och terrängförhållanden skulle vi föreslå följande tumregler:

- En förflyttning över helt öppen och platt terräng i god hastighet är upp till tolv meter för en normalstor människa. Zoner är nästan alltid mindre än så, eftersom det i verkligheten ofta finns väggar, stenar, sluttningar, buskar och andra hinder.

- Hur lång tid det tar att korsa ett farvatten beror på vindomständigheter och andra faktorer, som snabbast, under goda väderförhållanden, bör du räkna med en veckas segling.

- En tunna är just stor som en rejäl, robust tunna. Räkna med att en fylld tunna väger några hundra kilo.

  • Hur lång tid tar en utmaning eller ritual?

Även här har vi valt att inte definiera i minuter, timmar eller dagar, eftersom det är så beroende på omständigheterna. Som en tumregel är det bra att räkna med att en utmaning tar åtminstone en scen i anspråk, och resor till sjöss eller till land kan förstås ta dagar och veckor. 

Vad gäller ritualer kan dess variera mellan mindre än en timme för en enkel frammanabesvärjelse upp till flera timmar eller ett dygn om du vill åkalla en mäktig varelse. I varje fall är det ingenting du kan göra på ett visst antal stridsrundor under en pågående strid - det måste ha förberetts innan.

  • Vad händer om jag misslyckas med att kasta en besvärjelse? Måste jag fortfarande betala Skuld?

Ja.

  • Jag spelar en stidsmagiker, men hur funkar det med vapen och järn?

Som magiker kan du inte kasta magi när du bär järnföremål. En stridsmagiker använder ofta vapen av brons. Om du vill undvika begränsningarna i kvalitet som brons medför, som göra att vapnet får Usel kvalitet, kan du beväpna dig med ett ovanligt välsmitt bronsvapen - som har Normal kvalitet. Detta är motsvarigheten till att skaffa ett järnvapen av God kvalitet, och kostar alltså flera gånger vapnets normala pris.

Errata

S. 133, Näbblös skall ha en vanlig Hakebössa, med egenskaperna Lunta, Högljudd, Svårladdad och Tvåhandsvapen

S. 138, egenskapen Galär hos Marduks Gissel skall ersättas med Roddfartyg [långsam].

s. 184, Golwyndaravinen ligger mellan kontinenterna Akrogal och Soluna, inte Markand.

s. 194, Stormästaren i Tyrus är inte bara medlem av, utan även formellt Stormästare av, Lejonorden. Översteprästen är dock ordens faktiska ledare.