Vi har haft ett styrelsemöte i Stockholm och där planerat för framtiden. Där har vi gjort upp planer för framtida utgivning, betalningsmodeller för frilansare ansvarsområden och mycket mer. Därefter avrundade vi det hela med en veckas speltest av nya Neotech.

Gällande Eon IV så har detta projekt stort fokus. Vi uppdaterar regelboken efter feedback från Facebook, Eon-forumet på rollspel.nu och de som fått PDF:en samt färdigställer de sista delarna. Vi har även beställt fler illustrationer då era kommentarer, önskemål och extramål i crowdfundern gör att boken expanderar i sidantal. Som det är nu siktar vi på att skicka boken till tryck under andra halvan av augusti.

Vi arbetar även med det massiva spelpaketet. Författarna har varit och fortsätter att vara mycket flitiga och vi layoutar och skickar bildbeställningar i en jämn ström. Det blir långt större än vi från början är trott men då materialet är så pass bra känns det fel att begränsa det. Vi hoppas att det ska inspirera och öppna för hur och var man kan spela i Mundana samt ge massor med extramaterial som en Spelledare kan använda. Dessutom är mer än hälften av äventyren färdigskrivna och väntar nu på layout och illustrationer. Målet är att kunna börja släppa spelpaket och äventyr omkring tiden då regelboken för Eon IV kommer ut.