Kontrande: Man får inget avdrag på att använda försvarstaktiken Kontra (annars –1T6). Man får fortfarande utmattning. Skulle ha varit med i Grundboken.

Versatil: Syftet med egenskapen är främst en markering. Dvs om man sitter och skummar närstridsvapen ska Versatil sticka ut så att man kan hoppa fram och se hur det vapnet även beter sig som ett avståndsvapen.

Vapenegenskaper på Avståndsvapen: Avståndsvapen som har vapenegenskaper som förenklar köp av närstridsspecifika Fördelar tillåter att man använder dessa trots att man har ett avståndsvapen. Därmed kan Bola användas för Fälla och Zhandyxan för att Slå sönder (då dessa har vapenegenskaperna Snärjande 1 resp Splittrande 1). Håller med om att detta inte framgår tydligt i boken.