Varning, detta formulär är bara kompatibelt med artiklar av typen "Karaktär". Ändra till vänster eller så riskeras dina ändringar inte sparas.

Personakt: Noir-formulär

kg
cm

Profil

Egenskapsvärden (fetstil) skall fördelas som 8, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, och 2 eller 6, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3 och 2

Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]
Skicklighet
[p]