Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en checklista i form av ett hjälpformulär för hur du gör karaktär i Neotech. En helt digital karaktärsgenerator är på gång men den är inte helt klar i skrivande stund.

Tema System, A4

Tema System, vikt A3

Tema Alien, A4

Tema Alien, vikt A3

Tema System X, A4

Tema System X, vikt A3

Tema kWai, A4

Tema kWai, vikt A3

Tema Noir (svartvit), A4

Tema Noir (svartvit), vikt A3

Tema Noir (högkontrast), A4

Tema Noir (högkontrast), vikt A3

Nimrod Hjälpformulär (Checklista) A4