Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en checklista i form av ett hjälpformulär för hur du gör karaktär i Neotech. En helt digital karaktärsgenerator är på gång men den är inte helt klar i skrivande stund.

Ifyllbara karaktärspapper

Vi rekommenderar Adobe Reader för bästa upplevelse. V1.2

Tema: System X

Tema: System

Tema: Alien

Tema: kWai

Tema: Noir (svartvit)

Tema: Noir (högkontrast)

Utskrivbara karaktärspapper

V1.3, 2021-02-21

Tema: System X, A4

Tema: System X, vikt A3

Tema: System, A4

Tema: System, vikt A3

Tema: Alien, A4

Tema: Alien, vikt A3

Tema: kWai, A4

Tema: kWai, vikt A3

Tema: Noir (svartvit), A4

Tema: Noir (svartvit), vikt A3

Tema: Noir (högkontrast), A4

Tema: Noir (högkontrast), vikt A3

Övriga resurser

Nimrod Headhunter Lathund för att skapa avatar A4