överbelasta, sänka; "hackern dosade hennes pod så att den startade om"

Hänvisningar

PRDpp. 8
anonpp. 12, 113, 136–137