Här är vi på väg att ladda upp mer om kartan över “Reduce-Reuse-ReCorp!”, samt ge en möjlighet för spelgrupper att rapportera hur det gick!

Utan de små refaktoreringsutposterna i plexet skulle vi drunkna i avskrädet. ReCorp hade i ett genidrag outsourcat skräpsamlingen till miljöfetischistiska plexiter som bytte skrot mot skrivartid. Sinnrika prototyper och AI-odlade konstverk lämnade skrivarna varje dag och vi var där för att lägga beslag på en kopia av en särskilt komprometterande skapelse signerad Popsi Mbeke.