Här kommer vi samla digitalt material till PRD kapitel 3: Yttre zonerna.