Här kommer vi inom kort publicera Neotechs tidslinje.