Introduktion till Strid, våld & död är en introduktion till en framtida modul som avhandlar mer detaljerade regler kring strid, skador, rustningar och vapen. Modulen kommer också att presentera regler för stridskonster samt ge exempel på ett stort antal motståndare och/eller medhjälpare för spelledaren att snabbt ta fram. Denna introduktion beskriver hur stridskonster är tänkta att fungera och ger några exempel på stridskonster och de tekniker dessa innehåller. I slutet av introduktionen är också fyra motståndare/medhjälpare som visar hur dessa är tänkta att presenteras i den framtida modulen.