Samling av errata för alla utgivna moduler

.

Grundboken

Sida 102: Pyar ska även ha följande egenskap (samma som Thism i Damarien).

  • Förbannelsens folk: Tiden läker inga sår för den vars minnen inte bleknar med åren. [Alver kan inte välja att höja Välmående vid början av ett spelmöte (enligt reglerna på sida 140 i Grundboken), men kan som vanligt återfå det genom att uppfylla karaktärsdrag.]

Damarien

Sida 190: Bönen Moderns genomskådande blick ska ha varaktighet Scen, dess Specifika Fördelar stryks därmed och vid Anfallets Fördelar kostar det endast 1+ Övertag att ge ett avdrag på −1T6.

Sida 220: Bönen Sunnans själsliga vederkvickelse ska ha Avvisning 3 (inte 2).

Strid

Sida 158: Skymmande nivå 3 ger även −1T6 på Undvika och Reaktion (sammanfattningen på sida 256 är korrekt).

Sida 169: Lång fjällskjorta ska ha Kross 8 och Stick 6 (inte tvärtom).

Sida 172: Ringbrynjehosor ska ha Kross 4 (inte 5).

Sida 257: Under Tungt Anfall (A) ska det stå moment istället för attacker:
Tungt anfall (A) gör att alla moment får egenskapen Kraftfull, om de inte redan är Kraftfulla.

Magi

Sida 52: I exemplet i högra spalten har anfallsvärdet blivit fel. Det ska stå 14 (som i boxen), inte 12.

Kosmotropi

Sida 28: Omelas avlägsna oubliette ska ha räckvidd Intill, inte Kort.

Genom vind och glas

Sida 20: ”Ett ut­­drag av sidan återges även det på sista sidan.” ska ersättas med ”Ett ut­­drag av sidan återges på sida 365.”

Sida 25: Följande beskrivning av Kärrvägen och Träskveden är korrekt:

”Mitt i Träskveden finns en vägförgrening där en mindre väg, som leder söderut, så småningom mynnar vid Dimslöjornas sjö, där spindelkulten huserar. Träskveden och Kärrvägen finns utmarkerade på kartan på sida 372.”

Sida 269: Följande beskrivning av föremålen är korrekt: ”De tre första är sådana som finns i flera exemplar, medan de två sista är unika.”

Två föremål som fanns med i Ödesväven räknas i Genom vind och glas inte längre som artefakter. Nedan följer en beskrivning av dem:

Vävarhandske: En fingerlös, mörkbrun tyg- eller läderhandske, i vars handflata ett spindelnät är broderat i silvertrådar.

Spindelslöja: En flortunn men tålig slöja av spindeltrådar som ofta bärs fastknuten runt pannan, sträckt bakåt som ett hårnät, och som fälls ner över ansiktet när den används.

Sida 365: Chiffret är inte helt rätt i den tryckta utgåvan. Såhär ska det se ut:

Sida 365: Sidhänvisningar till var de olika anteckningarna nämns först saknas. Här följer listan:

  • Sida 10: Ramfalos krönika
  • Sida 20: Gudapärlan
  • Sida 83: Chiffret
  • Sida 84: Epitafet
  • Sida 97: När oväder råder
  • Sida 98: Insikter

Sida 368: Under registerpunkten Kartor står det att Sumpskogen har en egen karta. Det stämmer inte och kartan över Sumpskogen är en del av Västmarkskartan på sida 372.

Ur stoft och sot

Sida 230: Häxknutens första 13 verser nämns på sida 196 i Genom vind och glas, medan de sista åtta verserna nämns på sida 236 i samma bok.

Sida 233: De tre anteckningarna omnämns på sida 17.