Samling av errata för alla utgivna moduler

.

Grundboken

Sida 102: Pyar ska även ha följande egenskap (samma som Thism i Damarien).

  • Förbannelsens folk: Tiden läker inga sår för den vars minnen inte bleknar med åren. [Alver kan inte välja att höja Välmående vid början av ett spelmöte (enligt reglerna på sida 140 i Grundboken), men kan som vanligt återfå det genom att uppfylla karaktärsdrag.]

Strid

Sida 158: Skymmande nivå 3 ger även −1T6 på Undvika och Reaktion (sammanfattningen på sida 256 är korrekt).

Kosmotropi

Sida 28: Omelas avlägsna oubliette ska ha räckvidd Intill, inte Kort.