Här bygger vi en digital version av utrustningskatalogen Eqip.