I samband med att Eon IV presenteras, med ett grundligt omarbetat regelsystem, har även den numera klassiska spelvärlden Mundana genomgått en utveckling. För att göra världen ännu mer spännande och uppslagsrik, liksom för att täppa till någon enstaka logisk lucka, har ett antal nya länder beretts plats på kartan och i Mundanas långa historia. Arbetet med att beskriva dessa har präglats av respekt för det etablerade samtidigt som vi har erkänt behovet av att ändra vissa saker. De nya områdena kommer att beskrivas närmare i de kommande årens utgivning, med ett första steg i Spelpaketets Stolta riken & gåtfulla platser.

Eftersom vi inte vill lämna den som inte har tillgång till Stolta riken & gåtfulla platser i sticket kommer vi att tillgängliggöra några korta beskrivningar av de nya länder som finns med i modulen. Denna information är hårt sammanfattad, men gör det ändå möjligt att förstå deras roll och använda dem i spel. Under de kommande veckorna släpper vi två gratis PDF-er som presenterar Nermada och Cermira - Asharinas respektive Rhung-Alaris nytillskott.

Erfarna Eonspelare och Mundanakännare uppmuntras, för att undvika förvirring eller ifrågasättande av konstruktörernas omdöme, att lägga märke till att de nya ländernas invånarantal är anpassade efter den kommande revideringen av Mundanas folkmängd.

Introduktion till Nermada.

Introduktion till Cermira.