Thug 1

Läs mer

Vey Abimbola Jimena

Läs mer

Neotech Rollformulär

Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en checklista i form av ett hjälpformulär för hur du gör karaktär i Neotech. En helt digital karaktärsgenerator är på gång men den är inte helt klar i skrivande...

Läs mer

Neotech Edge ute!

Ett projekt som började 2006 har äntligen fått sitt slut. Re-maken av klassiska cyberpunkspelet från 90-talet är nu färdig och Neotech Edge levereras i skrivande stund till backers och finns tillgänglig för beställning. Vi i team Neotech är förstås...

Läs mer

Hur spelar man rollspel?

Rollspel Rollspel är att sitta runt lägerelden med dina vänner och låta berättelsen dra med dig i till en annan värld. Rollspel är att i tryggheten bland goda vänner att hänge dig åt fantasi, spännande karaktärer och nya narrativ. Men framförallt är...

Läs mer

Ordlista

Allt eftersom världen krympt till Lagren den handfull megaplex peepsen bor i har mänsklighetens olika språk fogats samman till en lingvistisk mosaik som hämtar ord och fraser från mondes alla hörn. Peeps chattar med hundratals olika språk, dialekter...

Läs mer

System Kapitel 1

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System Kapitel 1, Nimrod Headhunter.

Läs mer

Världskarta

Här kommer vi inom kort publicera en digital version av världskartan.

Läs mer

System Kapitel 2

Här kommer vi inom kort samla digitalt material kopplat till kapitel 2, Requiem TV guide to life on the edge.

Läs mer

System kapitel 3

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 3, Samsundai Happiness Advisor.

Läs mer

System kapitel 4

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 4, ParaMil Field Manual.

Läs mer

System kapitel 5

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 5, Ikeda Trauma Center.

Läs mer

System kapitel 6

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 6, Alba's Admin FAQ.

Läs mer

Neotech tidslinje

Här kommer vi inom kort publicera Neotechs tidslinje.

Läs mer

Foo-formulär

Här kommer inom kort publiceras ett formulär för foos, spelledarpersoner, till Neotech.

Läs mer