Material

Printervänliga formulär Rollpersonen. 2-sidigt rollformulär. Rollpersonen strid. 4-sidigt rollformulär. Utrymme för detaljerad rustning, stridskonster och riddjur. Exempel på hur det används Hjälpformuläret. Hjälpmedel när man skapar sin rollperson. [

Läs mer

Neotech Rollformulär

Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en checklista i form av ett hjälpformulär för hur du gör karaktär i Neotech. En helt digital karaktärsgenerator är på gång men den är inte helt klar i skrivande...

Läs mer

Errata

Samling av errata för alla utgivna moduler . Grundboken Sida 102: Pyar ska även ha följande egenskap (samma som Thism i Damarien). Förbannelsens folk: Tiden läker inga sår för den vars minnen inte bleknar med åren. [Alver kan inte välja att höja...

Läs mer

Ordlista

Allt eftersom världen krympt till Lagren den handfull megaplex peepsen bor i har mänsklighetens olika språk fogats samman till en lingvistisk mosaik som hämtar ord och fraser från mondes alla hörn. Peeps chattar med hundratals olika språk, dialekter...

Läs mer

System Kapitel 1

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System Kapitel 1, Nimrod Headhunter.

Läs mer

Världskarta

Här kommer vi inom kort publicera en digital version av världskartan.

Läs mer

System Kapitel 2

Här kommer vi inom kort samla digitalt material kopplat till kapitel 2, Requiem TV guide to life on the edge.

Läs mer

System kapitel 3

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 3, Samsundai Happiness Advisor.

Läs mer

System kapitel 4

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 4, ParaMil Field Manual.

Läs mer

System kapitel 5

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 5, Ikeda Trauma Center.

Läs mer

System kapitel 6

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 6, Alba's Admin FAQ.

Läs mer

Foo-formulär

Här kommer inom kort publiceras ett formulär för foos, spelledarpersoner, till Neotech.

Läs mer

Den perfekta stormen

Possen har varit ute tillsammans. Det är en varm och fuktig kväll. Strömmarna pratar om en kraftig storm som är på ingång. Plötsligt öppnas hissdörren. "Fort rädda mig! Låt dem inte ta mig!" Vi vet att många av er ropar efter färdiga äventyr. Det...

Läs mer

Neotech Errata

Neotech Edge Errata Det är en sanning äldre än Lagren att ingen produkt är komplett utan en patch eller två. Detta är den officiella erratan för Neotech Edge. Vi rättar felen och förtydligar otydligheterna. System Nimrod Personnel Hunter Sid 011...

Läs mer