Material

Printervänliga formulär Rollpersonen. 2-sidigt rollformulär. Rollpersonen strid. 4-sidigt rollformulär. Utrymme för detaljerad rustning, stridskonster och riddjur. Exempel på hur det används Hjälpformuläret. Hjälpmedel när man skapar sin rollperson. [

Läs mer

Neotech Rollformulär

Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en helt digital karaktärsgenerator på gång men den är inte helt klar i skrivande stund! Tema System, A4 Tema System, vikt A3 Tema Alien, A4 [Tema Alien, vikt...

Läs mer

Errata

Samling av errata för alla utgivna moduler . Strid Sida 158: Skymmande nivå 3 ger även −1T6 på Undvika och Reaktion (sammanfattningen på sida 256 är korrekt). Kosmotropi Sida 28: Omelas avlägsna oubliette ska ha räckvidd Intill, inte Kort.

Läs mer

Ordlista

Håll ut, här kommer vi inom kort publicera en digital ordlista!

Läs mer

System Kapitel 1

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System Kapitel 1, Nimrod Headhunter.

Läs mer

Världskarta

Här kommer vi inom kort publicera en digital version av världskartan.

Läs mer

System Kapitel 2

Här kommer vi inom kort samla digitalt material kopplat till kapitel 2, Requiem TV guide to life on the edge.

Läs mer

System kapitel 3

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 3, Samsundai Happiness Advisor.

Läs mer

System kapitel 4

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 4, ParaMil Field Manual.

Läs mer

System kapitel 5

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 5, Ikeda Trauma Center.

Läs mer

System kapitel 6

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 6, Alba's Admin FAQ.

Läs mer

Foo-formulär

Här kommer inom kort publiceras ett formulär för foos, spelledarpersoner, till Neotech.

Läs mer