Resurser

  • startpaketet till Järn. Färdiga rollpersoner och förkortade regler för att prova på Järn. Används gärna med någon av snabbstartsmiljöerna nedan.

  • Formulärpaket. Formulärpaketet innehåller tre sidor: ett klanformulär, ett rollformulär och en uppsättning stridskort. Stridskorten uppdaterades 2015-08-21.

  • NYTT! Ifyllbart e-rollformulär

Snabbstartsmiljöer

Använd snabbstartsmiljöerna som språngbräde för kampanjer i Järn, eller som inspiration för egna miljöer.

Andra artiklar

Utanför världsträdet