Errata

Samling av errata för alla utgivna moduler . Strid Sida 158: Skymmande nivå 3 ger även −1T6 på Undvika och Reaktion (sammanfattningen på sida 256 är korrekt). Kosmotropi Sida 28: Omelas avlägsna oubliette ska ha räckvidd Intill, inte Kort.

Läs mer

Neotech Rollformulär

Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en helt digital karaktärsgenerator på gång men den är inte helt klar i skrivande stund! Tema System, A4 Tema System, vikt A3 Tema Alien, A4 [Tema Alien, vikt...

Läs mer

Foo-formulär

Här kommer inom kort publiceras ett formulär för foos, spelledarpersoner, till Neotech.

Läs mer

System kapitel 6

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 6, Alba's Admin FAQ.

Läs mer

System kapitel 5

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 5, Ikeda Trauma Center.

Läs mer

System kapitel 4

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System kapitel 4, ParaMil Field Manual.

Läs mer

System kapitel 3

Här kommer vi samla digitalt material till System kapitel 3, Samsundai Happiness Advisor.

Läs mer

System Kapitel 2

Här kommer vi inom kort samla digitalt material kopplat till kapitel 2, Requiem TV guide to life on the edge.

Läs mer

Världskarta

Här kommer vi inom kort publicera en digital version av världskartan.

Läs mer

System Kapitel 1

Här kommer vi samla digitalt material kopplat till System Kapitel 1, Nimrod Headhunter.

Läs mer

Ordlista

Håll ut, här kommer vi inom kort publicera en digital ordlista!

Läs mer

Material

Printervänliga formulär Rollpersonen. 2-sidigt rollformulär. Rollpersonen strid. 4-sidigt rollformulär. Utrymme för detaljerad rustning, stridskonster och riddjur. Exempel på hur det används Hjälpformuläret. Hjälpmedel när man skapar sin rollperson. [

Läs mer

Under bergens skugga

I gruvbyn Ralorn invid Jargiens norra gräns sker underliga ting. Vädret har blivit förvridet, markerna smittade och de döda tycks inte finna någon frid. Folket i trakten viskar om att en av Malgoarhs styggelser hemsöker trakten. Samhället är avskuret...

Läs mer

Hyreskasernen Tjuren

I södra delen av Absalon ligger denna femvåningsbyggnad. Fasaden är nedgången och sliten och stora sjok av den mörkbruna putsen som täcker det soltorkade teglet har fallit bort. Inga av fönstren har glas och de börjar först på andra våningen. Under...

Läs mer