PDF-paket Eons klassiska utgåvor

PDF-paketet till Eons klassiska utgåvor innehåller pdf:er av alla böcker som gavs ut till Eon I, II och III. Allt från första utgåvan av Eons regelbok från 1996 till Alver – Sångarens ätt från 2009. Alla bok-pdf:er har både omslagsbild och baksida; därtill innehåller paketet alla deluxe-utgåvor, Eons spelledarskärm och de olika två- samt fyrsidiga rollformulären. Kort sagt – en komplett pdf-samling av det Eons första tre utgåvor!

  • Digital