Thug 1

Läs mer

Vey Abimbola Jimena

Läs mer

Exner Reech

Läs mer

Chocolate Box Onaya

Läs mer

Aya Quasi Izanami

Läs mer

Emile Len Qatai

Läs mer

Sol Ezral Doras

Läs mer

Julia Azen Shenna

Läs mer

Jason Figgs

Läs mer

QQ Tabris Nova

Läs mer

Dante Narik Kittymao

Läs mer

Vinterbjörk

Läs mer

Chow Tarquin Tami

Läs mer

Neotech Rollformulär

Här hittar du alla varianter av rollformulär du kan behöva för Neotech Edge. Vi har också en checklista i form av ett hjälpformulär för hur du gör karaktär i Neotech. En helt digital karaktärsgenerator är på gång men den är inte helt klar i skrivande...

Läs mer

Neotech Errata

Neotech Edge Errata Det är en sanning äldre än Lagren att ingen produkt är komplett utan en patch eller två. Detta är den officiella erratan för Neotech Edge. Vi rättar felen och förtydligar otydligheterna. System Nimrod Personnel Hunter Sid 011...

Läs mer