Material till Järn

    Resurser

    • startpaketet till Järn. Färdiga rollpersoner och förkortade regler för att prova på Järn. Används gärna med någon av snabbstartsmiljöerna nedan.

    • Formulärpaket. Formulärpaketet innehåller tre sidor: ett klanformulär, ett rollformulär och en uppsättning stridskort. Stridskorten uppdaterades 2015-08-21.

    Snabbstartsmiljöer

    Använd snabbstartsmiljöerna som språngbräde för kampanjer i Järn, eller som inspiration för egna miljöer.